የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ የአበባየሆይ ጦር በዛላአንበሳ መጣ አበባ ያለህ አበባ ይዘህ ውጣ

Current political, socio-economic and human rights issues.

Moderators: ዘበኛ ፩, ዘበኛ ፫, ዘበኛ ፪, ዘበኛ ፬

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ የአበባየሆይ ጦር በዛላአንበሳ መጣ አበባ ያለህ አበባ ይዘህ ውጣ

Postby ቆቁ » Tue Sep 11, 2018 5:23 pm

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ፍቅር ሊወርህ ነው
ሰላም ሐገርህን ሊወር ነው

ሰላምና ፍቅር ተባብረው በአበባ በእንድሽድሽ ከዛም አልፎ በቡና ሐገርህህን ሊወር አበባየሆይ እያለ ነው ሆያ ሆየ እያለ ነው

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ .....
ሰላምና ፍቅር ድምበርህ፡ ተወረው ዛሬ ሰላምና ፍቅር ድምበሮችህ ድምበሮችህ ሊሁኑ ነው

የመጣው ጦር ፍቅር ስለሆነ አደገኛ ነው ሲል BBC ፡ CNN ዘግቦታል በሆነ ነገር አዳምጠው

ጦሩ አደገኛ በመሆኑ የአበባ ቦምብ ይበትናል የቄጤማ ፈንጂ ይጎዘጉዋዝል ቡና እንደ ውሃ ይረጫል ይህንን ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት ስለተመለተው በጣም ገርሞት ፍቅር ያሸንፋል በማለት ዘሎታል

ጦሩ በጣም አደገኛ በመሆኑ እየዘመረ ነው በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው ከዛም እንድሽድሽ ይበትናል
እንድሽድሽኑን የእቶሚክ ኤጀንሲ የሚደንቅ ነው በማለት የአቶሚክ ኤጄንሲ እየለቃቀመ ሲበላ ታይቶእል ከዛም መጣፈጡን ተናግሮአል በማለት በየሚዲያው እየተነገረ ነው

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ
እንድሽድሹን ብሉ ሰላምና ፍቅር እንዲገባችሁ

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ

ዶሮ ይታረዳል ፡በግም ይታረዳል ፡በሬም ይታረዳል ከዛም በፍቅር ምሳ ይበላል ራትም ይደገማል
ቁርስ ላይ ሙልሙል ዳቦ ወይም አምባሻ በሻይ በቡና ይቀርባል

ከዛስ
ከዛማ

አበባየሆይ
ለምለም
ባልንጀሮቼ
ለምለም
ግቡ በተራ
ለምለም
እንጨት ሰብሬ
ለምለም

ከዛስ


ሆያ ሆዬ

እዛ ማዶ

አጋፈሪ

ይደግሳል


ዘመን ከዘመን ተሸጋግሮ
ተገለባብጦ ተዙዋዙሮ


ጦርነትን ላለፈው ዓመት ወርውሮ
መከፋፈልን ላለፈው ዘመን አሽቀንጥሮ

ይጉዋዝ ጀመረ ተደማምሮ
ይነጉድ ጀመረ ተፈቃቅሮ

መልካም ዘመን ለሁላችንም

ፈላስፋው
ቆቁ
ዋና አለቃ
ዋና አለቃ
 
Posts: 4067
Joined: Sun Sep 21, 2003 9:57 am
Location: united states

Re: የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ የአበባየሆይ ጦር በዛላአንበሳ መጣ አበባ ያለህ አበባ ይዘህ ውጣ

Postby ሾተል » Tue Sep 11, 2018 9:03 pm

ቆቁ wrote:የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ፍቅር ሊወርህ ነው
ሰላም ሐገርህን ሊወር ነው

ሰላምና ፍቅር ተባብረው በአበባ በእንድሽድሽ ከዛም አልፎ በቡና ሐገርህህን ሊወር አበባየሆይ እያለ ነው ሆያ ሆየ እያለ ነው

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ .....
ሰላምና ፍቅር ድምበርህ፡ ተወረው ዛሬ ሰላምና ፍቅር ድምበሮችህ ድምበሮችህ ሊሁኑ ነው

የመጣው ጦር ፍቅር ስለሆነ አደገኛ ነው ሲል BBC ፡ CNN ዘግቦታል በሆነ ነገር አዳምጠው

ጦሩ አደገኛ በመሆኑ የአበባ ቦምብ ይበትናል የቄጤማ ፈንጂ ይጎዘጉዋዝል ቡና እንደ ውሃ ይረጫል ይህንን ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት ስለተመለተው በጣም ገርሞት ፍቅር ያሸንፋል በማለት ዘሎታል

ጦሩ በጣም አደገኛ በመሆኑ እየዘመረ ነው በአሁኑ ሰዓት የሚገኘው ከዛም እንድሽድሽ ይበትናል
እንድሽድሽኑን የእቶሚክ ኤጀንሲ የሚደንቅ ነው በማለት የአቶሚክ ኤጄንሲ እየለቃቀመ ሲበላ ታይቶእል ከዛም መጣፈጡን ተናግሮአል በማለት በየሚዲያው እየተነገረ ነው

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ
እንድሽድሹን ብሉ ሰላምና ፍቅር እንዲገባችሁ

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ

ዶሮ ይታረዳል ፡በግም ይታረዳል ፡በሬም ይታረዳል ከዛም በፍቅር ምሳ ይበላል ራትም ይደገማል
ቁርስ ላይ ሙልሙል ዳቦ ወይም አምባሻ በሻይ በቡና ይቀርባል

ከዛስ
ከዛማ

አበባየሆይ
ለምለም
ባልንጀሮቼ
ለምለም
ግቡ በተራ
ለምለም
እንጨት ሰብሬ
ለምለም

ከዛስ


ሆያ ሆዬ

እዛ ማዶ

አጋፈሪ

ይደግሳል


ዘመን ከዘመን ተሸጋግሮ
ተገለባብጦ ተዙዋዙሮ


ጦርነትን ላለፈው ዓመት ወርውሮ
መከፋፈልን ላለፈው ዘመን አሽቀንጥሮ

ይጉዋዝ ጀመረ ተደማምሮ
ይነጉድ ጀመረ ተፈቃቅሮ

መልካም ዘመን ለሁላችንም

ፈላስፋው


ሰላም ቆቁ።ትደሰት ዘንዳ ደስታህ ጋር ላዋሃደህ አምላክ ክብርና ምስጋና ይግባው።በደስታህ መወራጨት አለም አልበቃህ እንዳለ ከአጻጻፍህ በክብርነታችን ሆነን ተረድተን ባንተ ደስታ እኛም ደስ ብሎናል።ሁለቱን አገሮች ከጥላቻ ወደ ፍቅር ይሻገሩ ዘንድ በአብያችን ምክንያት ላፋቀረን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው።ለአብይ ረጅም እድሜና ጤና እንዲሁም ባለው እውቀት ላይ የእውቀት ማሰሮና ገንቦ ይሆን ዘንዳ ባዲሱ አመት ተመኘን።

ቆቃችን።እንኩዋን ለ 2011 አመተ ምህረት በሰላምና በጤና አደረሰህ።እንዲሁም ለመላው የዋርካ ታዳሚዎች መልካም አዲስ አመት ብለን ከዚሁ ከ ቭየና ኦስትርያ ወንበራችን ላይ ተሰፍተን ልከንላችሁዋልና ተቀበሉ።

በድጋሚ መልካም አዲስ አመት።እንቁጣጣሽ።

ሾተል ነን....1.1.11
እሰይ ተመስጌን አምላኬ ለካስ በክብርነቴ እራሴን ሆኜ እኔነቴን ፈልጌ አግኝቼዋለሁ !?
ሾተል
ዋና አለቃ
ዋና አለቃ
 
Posts: 9647
Joined: Thu Jan 13, 2005 9:42 pm
Location: Vienna-Austria

Re: የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ የአበባየሆይ ጦር በዛላአንበሳ መጣ አበባ ያለህ አበባ ይዘህ ውጣ

Postby ቆቁ » Wed Sep 12, 2018 6:12 pm

ሾተል

በላይ ተክሉ ቤት እንገናኝ እንዳልልህ ገና ገና ብዙ ብዙ ይቀረናል

ያኔ እንደዛ ነበር ሕይወታችን

ያልሆነ ነገር መጣና ጭንቀት ውስጥ ገባን
ደህና ነገር ይመጣል ብለን ስንጠብቅ
ሌላ ያልሆነ የባሰ ነገር መጣና
ተጨማሪ ጭንቀት ውስጥ ከተተን
በጭንቀት ላይ ጭንቀት ሆነና ነገሩ

የኛ ነገር አበቃለት ብለን ሁሉንም ነገር ትተን በሳይበር ኢትዮጵያ ለመገናኘት በቃን
የጭንቀታችን ውጤት እንደፈራነው ሆኖ
በሳይበር ኢትዮጵያ በኢትዮ ሚዲያ በአይጋ ፎረም በሌላውም
ነገሩ ሁላ ተዘበራርቆ
ከነ ዳግማዊ ዋለልኝ ጋር ከነ ክቡራን ጋር ከነ ዋቆ ጋር ከነ ወርቅነህ ጋር ፡ ከነ እንድርያስ ጋር ፡ ከነ ከነ አረ ስንቱ ጋር ለመተዋወቅ ለመጨቃጨቅ ለመነታረክ ለመተዛዘን አረ ስንቱ ስንቱ በቃን
በነገራችን ላይ
ለሳይበር ኢትዮጵያ አዘጋጆች እንኩዋን ለዚህ አዲስ አመት አደረሳችሁ
ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንደዘነበ ሁላ
በኢትዮጵያ ስም በምትጠራው ሳይበር ኢትዮጵያም ለውጥ ያካፋል ብሎ ፈላስፋው ያምናል
ንትርካችን ጭቅጭቃችን ሁሉም ለሰላምና ለፍቅር እንዲሆን የፈላስፋው ምኞት ዳር ድምበር የለውም
ከናንተ ከወንድሞቼ ጋር በሐሳብ ፡ዓየር በዓየር በመተዋወቄ ደስታዬን መግለጽ ያስቸግረኛል

በሕይወቴ ከሁሉም የኢትዮጵያ ልጆች ጋር ማለት ይቻላል በጉዋደኝነት በባልንጀርነት በፍቅር ያሰለፍኩ ፈላስፋ ነኝ
ይህንን የጎሳ ትራይባሊዝም ዱብእዳ ስሰማ ሊዋጥልኝ ባለመቻሉ ነው ሳይበር ኢትዮጵያ ላይ የተገናኘነው

ፈላስፋው ቆቁ ( ጎጎሪ )
ቆቁ
ዋና አለቃ
ዋና አለቃ
 
Posts: 4067
Joined: Sun Sep 21, 2003 9:57 am
Location: united states


Return to Warka Politics - ዋርካ ፖለቲካ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests